Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame susipažinti su Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrojo plano projektu

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, parengtas Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrojo plano projektas. Kviečiame susipažinti: Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrojo plano projektas

Pasiūlymus dėl projekto galite teikti iki kovo 1 dienos el. paštu [email protected]  

Pasidalinkite
Scroll to Top