Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas 2023 metų projektams, finansuojamiems iš Tauragės rajono Neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų, įgyvendinti

neįgaliejiKviečiame teikti paraiškas 2023 metų projektams, finansuojamiems iš Tauragės rajono Neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų, įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki šių metų sausio 30 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo 116 kab.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – savivaldybės ar valstybės institucijos; asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos, kurios vykdo veiklas, skirtas Tauragės rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Organizacijos teikiamos paslaugos gali būti iš dalies apmokamos paties paslaugos gavėjo, vadovaujantis organizacijos nustatyta tvarka. Projektas turi prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo, užimtumo didinimo ir galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime. Paraiškoje turi būti pagrįsta, kokie laukiami rezultatai, nauda neįgaliesiems ir (ar) jų šeimų nariams.

Kartu su užpildyta ir organizacijos vadovo pasirašyta projekto paraiškos forma būtina pateikti organizacijos registracijos pažymėjimą, nuostatų (įstatų) kopiją. Projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens asmeniškai.

Paraiškos forma

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Jolantą Katauskienę, tel. 8 640 33 650, el. paštu [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top