Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo

kvietimas (9)Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą Savivaldybės gyventojams teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo.

Tinkamomis kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų pareiškėjų, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus.

Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidos nebus kompensuojamos Tauragės, Skaudvilės miestų, Juodpetrių ir Joniškės sodų teritorijose.

Paraišką gali teikti:

 • gyvenamosios paskirties pastato ar buto savininkas, planuojantis įsirengti individualių nuotekų valymo įrenginį;
 • keli gyvenamosios paskirties pastatų ar butų savininkai, planuojantys įsirengti vieną bendrą individualių nuotekų valymo įrenginį.

Paraiškos nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijai gali būti teikiamos:

 • tiesiogiai, adresu Respublikos g. 2, Tauragė (I aukštas, gyventojų priėmimas),
 • paštu, adresu Respublikos g. 2, 72255 Tauragė,
 • elektroniniu paštu, adresu [email protected].

Su Paraiška pateikiami dokumentai:

 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą ir pastatą;
 • laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkių (bendraturčių);
 • kompensacijos skyrimo prioritetus įrodantys dokumentai.

Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:

 • Daugiavaikėms šeimoms;
 • Pareiškėjų grupei, planuojančiai įsirengti vieną bendrą individualų nuotekų valymo įrenginį;
 • Jei pastate gyvena neįgalus asmuo;
 • Pensinio amžiaus pareiškėjams;
 • Asmenims, anksčiau pagal datą Tauragės rajono savivaldybės administracijai pateikusiems paraiškas.

Finansavimo skyrimas:

Pareiškėjui, įsirengusiam individualų nuotekų valymo įrenginį, skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.

Pareiškėjų grupei, įsirengusiai individualų nuotekų valymo įrenginį, skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur vienam namų ūkiui.

Pareiškėjas ar Pareiškėjų grupė ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 1 d. turi pastatyti (įrengti) individualų nuotekų valymo įrenginį ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą.

Kompensacija neskiriama, jei individualus nuotekų valymo įrenginys pastatytas (įrengtas) iki 2023 m. sausio 1d.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus ir Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 30 d. individualiam nuotekų valymo įrenginiui įrengti nebereikalingas statybos leidimas.

Dėl papildomos informacijos paraiškų teikimo klausimais kreiptis į Kaimo reikalų skyriaus vedėją Petrą Kulikauską, tel. 8 615 17 329, el. paštu [email protected].

Prašymo pavyzdys
Bendrasavininkų sutikimo pavyzdys

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top