Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

Užimtumo didinimo programos tikslas – organizuojant darbus ir (ar) paslaugas didinti Tauragės rajono gyventojų užimtumą. Siekiama suteikti galimybę bedarbiams, įsiregistravusiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriuje, įsidarbinti.

Numatoma vidutinė užimtumo didinimo programos trukmė asmeniui – 4–6 mėn. (esant nenumatytoms sąlygoms, vidutinė trukmė gali keistis).
Tinkami pareiškėjai – Savivaldybės administracijos seniūnijos bei Savivaldybės teritorijoje esančios ir atrinktos įmonės, įstaigos, organizacijos.

Programos prioritetai: programos priemonių vykdymas Batakių ir Skaudvilės seniūnijose; pasibaigus darbams, asmenys įdarbinami nuolatiniam darbui.

Programos finansavimas: programa finansuojama valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšomis. 2021 m. programai numatytas finansavimas – 100 500 Eur.

  • Kai vykdomi darbai, Programos vykdytojui už kiekvieną įdarbintą asmenį mokama subsidija darbo užmokesčiui (apskaičiuota taikant Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį atlygį), taip pat kompensuojamos darbo, darbų saugos priemonių, sveikatos patikrinimo išlaidos (iki 4 proc. nuo Programos vykdytojui mokamos subsidijos darbo užmokesčiui). Programos vykdytojas moka darbo užmokesčio dalį, kurios nekompensuoja mokama subsidija darbo užmokesčiui, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, apskaičiuotas nuo šių priedų, priemokų ar išmokų, kompensaciją už nepanaudotas atostogas;
  • kai vykdomos paslaugos, finansuojamos visos išlaidos, reikalingos paslaugoms teikti. Šios išlaidos priklauso nuo paslaugų gavėjų skaičiaus ir neturi būti didesnės kaip 300 Eur vienam asmeniui.

Programos vykdytojai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, iki š. m. kovo 5 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijai el. paštu [email protected], turi pateikti  užpildytą nustatytos formos paraišką.

Paraiška
Užimtumo didinimo programa

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Pratęsiami eismo ribojimai Veterinarijos gatvėje
Užsitęsus vykdomiems darbams, pratęsiami eismo ...
Skaityti daugiau »
Tauragės regiono NVO tarybų forumas 2024
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos ...
Skaityti daugiau »
Eismo ribojimai T. Ivanausko gatvės atkarpoje birželio 20 dieną
Birželio 20 dieną, 8-17 val. ...
Skaityti daugiau »
Scroll to Top