Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimui gauti

Kviečiame teikti paraiškas Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimui gauti. 

Programų vykdymo tikslas – ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, bendravimo, kūrybiškumo įgūdžius per mokinių vasaros atostogas.

Uždaviniai:

 1. Skatinti vaikus dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, didinti šios veiklos įvairovę, saviraiškos poreikių tenkinimą.
 2. Sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų vasaros poilsio metu.

Programos teikiamos vaikų vasaros poilsiui organizuoti. Programų paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruotos švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, veiklą vykdančios Tauragės rajono savivaldybėje, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir/ar neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo paraiškos formą (1 priedas, https://taurage.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/veiklos-sritys/svietimas/) ir iki 2022 m. balandžio 25 d. pateikti per E. valdžios paslaugų portalą.

Prioritetai teikiami programoms:

 1.  Įtraukiančioms ukrainiečių vaikus, gavusius laikiną prieglobstį Lietuvoje.
 2. Įtraukiančioms vaikus, grįžusius gyventi arba atostogauti iš užsienio į Tauragės r.
 3. Skirtoms vaikams, baigusiems ikimokyklinio ugdymo programą.
 4. Numatančioms užimti vaikus su negalia / augančius šeimos gerovės centre/ globojamus ir (arba) vaikus iš šeimų, patiriančių socialinę riziką.
 5. Numatančioms gabių vaikų ugdymą bei skatinančioms STEAM programų populiarinimą.
 6. Vykdančioms prevencinę veiklą.
 7. Ugdančioms vaikų pilietiškumą ir patriotiškumą.
 8. Skatinančioms vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvą.
 9. Aktyvia veikla užimančioms daugiau vaikų bei numatančioms ilgesnės trukmės veiklą.
 10. Numatančioms bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis.
 11. Tęstinėms.
 12. Turinčioms kitų finansavimo šaltinių.
 13. Vykdančioms edukacines veiklas savivaldybės teritorijoje.

Vienas programos teikėjas gali pateikti vieną paraišką.

Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Svarbu: vaikų vasaros poilsio programos bus vykdomo tik tuo atveju, jeigu tokia veikla bus leidžiama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Danguolę Petkienę tel. (8 446) 62 825 arba el. p. [email protected]

Tvarkos aprašas

Pasidalinkite
Scroll to Top