Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti pedagogų kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti

Artėjant mokslo metų pradžiai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena apie galimybę gauti Meilės Lukšienės premiją, skirtą pedagogams. Premija skiriama kiekvienais metais spalio mėnesį Tarptautinės mokytojų dienos proga komisijos atrinktam šalies pedagogui.  

Premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.

Premijos skyrimo komisija vertina kandidato pedagoginio darbo pradžią ir tolesnę veiklą, orientuotą į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, humanizmo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą, sėkmingus edukacinius projektus, atsižvelgia į palankius esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis, lyderystę.

Teisę siūlyti kandidatūras turi pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, juridinių asmenų dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos. Teikti kandidatūras galima iki š. m. rugsėjo 15 dienos. 

Su Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatais galite susipažinti ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top