Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams: nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

 • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 • 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI) parama mokinio reikmenims įsigyti (110 Eur per kalendorinius metus) (1 BSI – 55 Eur).

Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose; ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

 • 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (264 Eur) (1 VRP – 176 Eur);
 • 2 VRP dydžiai (352 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
 • 2,5 VRP dydžio (440 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: nelaimingo atsitikimo atveju, netekus maitintojo (ne seniau kaip prieš 6 mėn.), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. Pastaba. Šiuo atveju dėl pusryčių ir pavakarių skyrimo Savivaldybės administracija priima atskirą sprendimą.

Kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima nuo kalendorinių metų liepos 5 d. iki spalio 5 d., o dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 5 d.

Prašymą-paraišką galima pateikti šiais būdais:

Svarbu: visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose organizuojami nemokami pietūs. Prašymų dėl nemokamo maitinimo teikti nereikia.

Būtini pateikti dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas-paraiška;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
 • santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;
 • švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;
 • pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
 • atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top