Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams: nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais. Prašymai priimami iki spalio 5 dienos. 

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti – 92 Eur vienkartinė parama.

Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose; ikimokyklinio ugdymo mokyklose; pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Teisė į šią paramą nustatoma:

 • jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP*) dydžio (220,5 Eur);
 • jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (294 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;

Savivaldybės administracija, įvertinusi konkrečios šeimos situaciją, išimties atvejais turi teisę skirti nemokamą maitinimą (pusryčius, pietus, pavakarius ir (ar) maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (367,5 Eur).

*bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)- 46 Eur
* valstybinės remiamos pajamos (VRP)- 147 Eur

Prašymą-paraišką galima pateikti:

 • elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt;
 • tvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • nustatytos formos prašymas-paraiška;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
 • santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;
 • švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;
 • pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
 • atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose organizuojami nemokami pietūs. Atskirų prašymų teikti nereikia.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top