Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kvietimas į viešąją konsultaciją: apsauga nuo diskriminacijos – ar teisinė apsauga veikia?

2022 10 21 SADM viesoji konsultacija sumažintas (2)Lygios galimybės – pagrindinis šiuolaikinės visuomenės ir teisinės valstybės principas. Jį taikant, mažėja įvairios diskriminacijos apraiškos, suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat lygios galimybės užtikrina, kad paslaugos žmonėms būtų teikiamos sąžiningai ir visi asmenys lygiomis teisėmis dalyvautų viešajame gyvenime.

Siekiant užtikrinti lygias galimybes – reikalinga efektyvi ir prieinama teisinė apsauga nuo diskriminacijos apraiškų, tokių kad mažėtų atvejų, kai į darbą nepriimama dėl tautybės, seksualiai priekabiaujama, atsisakoma suteikti kirpimo paslaugas dėl lyties ir pan.

Lietuvos teisinėje bazėje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas. Kiekvienas visuomenės narys turi turėti vienodas galimybes siekti išsimokslinimo, karjeros, tobulinti savo įgūdžius, veikti įvairiose visuomeninės veiklos srityse.

Šiuo metu lygių galimybių principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymuose. Juose numatyta, kad asmenims lygios galimybės turi būti užtikrintos šiose viešojo gyvenimo srityse: valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų veikloje, darbe, švietime, teikiant paslaugas ir pan. Įstatymuose apibrėžiama, kas yra laikoma lygių galimybių pažeidimu, kokios yra diskriminacijos formos, kokie diskriminacijos pagrindai, taip pat nurodytos konkrečios pareigos darbdaviams, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms ir kt. Tačiau svarbu įsitikinti, ar esama teisinė apsauga yra veiksminga.

Konsultacijos tikslas

Sužinoti visuomenės nuomonę dėl Lietuvos Respublikos lygių galimybių, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų keitimo poreikio, atsižvelgiant į praktikoje kylančius iššūkius dėl šių įstatymų nuostatų taikymo, ir įvertinti, ar teisinė apsauga nuo diskriminacijos yra veiksminga.

Konsultacijos rezultatų panaudojimas

Atsižvelgiant į visuomenės nuomonę bus priimami sprendimai dėl Lietuvos Respublikos lygių galimybių ir  Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų keitimo poreikio. Nustačius poreikį keisti įstatymus – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuos šių įstatymų projektų parengimą.

Kaip dalyvauti konsultacijoje

Konsultacijoje galima dalyvauti nuo lapkričio 9 d. iki gruodžio 9 d. (įskaitytinai), atsakant į anketos klausimus čia.

Apklausos struktūra tokia, kad respondentai turi galimybę pasisakyti tik jiems aktualiais klausimais. Į klausimus atsakoma laisva forma. Užpildyti anketą truks apie 20 min.

Kontaktai

Eitvydas Zurba, Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės vyresnysis patarėjas, el. p. [email protected], mob. +370 658  61 202; Milda Janeikaitė, Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės patarėja, el. p. [email protected], mob. +370 660  42 045.

Pasidalinkite
Scroll to Top