Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas dėl neefektyvių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias, šilumos gamybos technologijas

Primename, kad VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 2023-10-05 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“ paramos skyrimo.

Šilumos siurblysIškastinį kurą arba biomasę naudojančius neefektyvius katilus galima keisti į:

  1. biokuro katilą (5 klasė);
  2. šilumos siurblį oras-vanduo (be integruoto vandens šildytuvo);
  3. šilumos siurblį oras-vanduo (su integruotu šildytuvo);
  4. šilumos siurblį žemė-vanduo / vanduo-vanduo (be integruoto vandens šildytuvo);
  5. šilumos siurblį žemė-vanduo / vanduo-vanduo (su integruotu vandens šildytuvo).

Įsigyjant naują biokuro katilą reikalaujama, kad jis atitiktų 5 efektyvumo klasę, o įsigyjant šilumos siurblius reikalaujama, kad įranga atitiktų Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai.

Didžiausia galima finansuoti (kompensuoti) išlaidų, patirtų neefektyviam ir taršiam katilui keisti, suma – ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Patirtos išlaidos neefektyviam ar taršiam katilui pasikeisti bus apmokamos, taikant fiksuotuosius įkainius. Pvz., įsirengus 12 kW šilumos siurblį be integruoto vandens šildytuvo skiriama 3 548,28 Eur. Papildomai pateikus prašymą Tauragės rajono savivaldybės administracijai skiriama 709,66 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėnesių.

Paraiškos priimamoshttps://www.ena.lt/galiojantys-kv-katkeita-2023-10/

Įgyvendinus Lietuvos energetikos finansuojamą projektą bus galima kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administraciją dėl papildomo finansavimo skyrimo, kuris siekia 10 proc. nuo numatytų fiksuotų įkainių už 1 įrengtosios galios šilumos siurblio ar 5 klasės biokuro katilo kilovatą.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)

Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis)

Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt

Pasidalinkite
Scroll to Top