Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal LAAIF programos aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas, pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2020 – 2022 m. finansavimo Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr.3.2.1 „Projektai, susiję su eksploatuojamų 1MW ir didesnės, bet nedidesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.

Atsižvelgiantį 2020 m. gruodžio 29 d. Aplinkos ministro įsakymą Nr.D1-829, kuriuo buvo patikslinta ir minėta kryptis, Agentūra atnaujino kvietimo informaciją:

  • išplėstas galimų pareiškėjų sąrašas, įtraukiant ir kitas kuro rūšis (ne tik kietojo kuro) deginančių įrenginių naudotojus;
  • atsižvelgiant į pakeitimus, pratęstas paraiškų pateikimo terminas iki 2021 m. kovo 31 d.;
  • nurodytos projektų diegiamos išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.
  • Kvietimu skirta 2,4 mln. Eur.

Paraiškas kviečiama teikti nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos adresu: https://www.apva.lt/call/kvietima-teikti-paraiskas-pagal-laaif-programos-aplinkos-oro-apsaugos-krypti/

Pasidalinkite
Scroll to Top