Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Lietuva dalyvauja Helsinkio Komisijos Ekspertų grupės radioaktyviųjų medžiagų Baltijos jūros tyrimų veikloje

Įvyko  metinis Helsinkio komisijos Radioaktyviųjų medžiagų Baltijos jūroje monitoringo ekspertų grupės (toliau – HELCOM MORS ekspertų grupė) susitikimas Pagrindinis šios ekspertų grupės tikslas – įgyvendinti Helsinkio konvencijos tikslus, susijusius su radioaktyviųjų medžiagų monitoringu Baltijos jūroje bei šių medžiagų poveikio jūrinei aplinkai bei žmogui vertinimu.

Susitikime kartu su Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Švedijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros atstovais dalyvavo ir Lietuvai atstovaujantys Radiacinės saugos centro specialistai.

Susitikime pristatyta:

  • Baltijos jūros vandens, dugno nuosėdų bei augalijos ir žuvų tyrimų rezultatai;
  • 2021 m. vykusių Baltijos jūros regiono šalių tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų rezultatai;
  • atnaujinta HELCOM MORS monitoringo programa;
  • informacijos apie Baltijos šalių branduolinės energetikos objektų išmetamas į aplinką radioaktyviąsias medžiagas analizė.

Daug dėmesio skirta Baltijos jūros būklei vertinti pagal pagrindinius HELCOM rodiklius – 137Cs radionuklido aktyvumo koncentraciją žuvyse bei jūros vandenyje. Laikoma, kad gera Baltijos jūros būklė bus pasiekta, kai šio radionuklido koncentracija pasieks vertes, nustatytas iki 1986 m. įvykusios Černobylio atominės elektrinės avarijos (toliau – Černobylio AE). Iki šiol išmatuojama 137Cs radionuklido aktyvumo koncentracija minėtuose gamtinės aplinkos objektuose yra didesnė už vertes, registruotas iki Černobylio AE avarijos. Tikimasi, kad gera Baltijos jūros būklė bus pasiekta iki 2025 m.

Pasidalinkite
Scroll to Top