Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Lietuvos energetikos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas individualiems kaupimo įrenginiams įsirengti

2023 m. spalio 6 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė smulkiam verslui, ūkininkams ir atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijoms (AIEB ir PEB) kvietimą teikti paraiškas individualiems kaupimo įrenginiams įsirengti.

Paraiškas investicinei paramai gauti gali teikti iki 2023 m. gruodžio 6 d. ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, piliečių energetikos bendrijos, taip pat atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės arba savivaldybių valdomos įmonės.

Paraiškas galima teikti užpildant elektronines formas.

Numatyta, kad patirtos išlaidos individualiam elektros energijos kaupimo įrenginiui įrengti bus apmokamos, taikant fiksuotąjį vieneto (1 kWh kaupimo įrenginio talpos) įkainį (žr. lentelės 18 stulpelyje „Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas“ FĮ-26-01 ar FĮ-26-03)  – 744,23 Eur be PVM (taikoma, jei ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys) ar 646,41 Eur be PVM (taikoma, jei ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys).

Išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kWh dauginami iš konkretaus planuojamo įrengti individualaus elektros energijos kaupimo įrenginio talpos, kuri negali būti didesnė nei 500 kWh. Finansuojamoji dalis sudarys iki 25 proc. arba iki 30 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į jungtinio projekto tikslines grupes.

Jungtinio projekto tikslinės grupės (iš jungtinio projekto finansuojamų projektų pareiškėjai):

  • labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
  • ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;
  • piliečių energetikos bendrijos.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: individualių elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei:

  • jos bus patirtos jau po paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos ir
  • paraiška bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietime teikti paraiškas nurodytus atrankos kriterijus, konkurso sąlygas.

SVARBU! Finansuojami bus tik gamintojų projektai, t. y. jungtinio projekto projektų pareiškėjams energijos skirstymo operatoriaus išduotos saulės ar vėjo elektrinės, prie kurios bus prijungtas elektros energijos kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti skirtos gamintojui (ne gaminančiam vartotojui).

Detalesnė informacija apie paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kt. nurodoma kvietimo dokumentuose ir paskelbiama šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Turint klausimų, galite kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.).

2023 m. spalio 26 d. organizuojami nuotoliniai mokymai pareiškėjams, kviečiame registruotis ir pateikti rūpimus klausimus dėl kvietimo sąlygų iki 2023 m. spalio 23 d., užpildant registracijos formą.

Pasidalinkite
Scroll to Top