Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Lietuvos metrologijos inspekcijos informacija dėl teisinės metrologinės priežiūros Tauragės rajone 2023 m.

Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija), kaip LR Vyriausybės įgaliotos institucijos pagrindinė funkcija – teisinio metrologinio reglamentavimo objektų rinkos priežiūra užtikrinant, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės, jų būklė bei gaminamos, pakuojamos, importuojamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos nuotr.

Siekiant užtikrinti parduodamų sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kontrolę ir apsaugoti fizinius bei juridinius asmenis nuo neteisingų matavimo padarinių  nuo 2023 metų lapkričio 1 dienos įsigaliojo Metrologijos įstatymo 26 str. 1 dalies papildymas, suteikiantis teisę Inspekcijai atlikti parduodamų sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kontrolinius pirkimus. Šiame Metrologijos įstatymo papildyme numatyta, kad Inspekcijos pareigūnai nustatyta tvarka turi teisę atlikti parduodamų sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kontrolinius pirkimus, prieš tai nepateikę ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopijos. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija ūkio subjektui pateikiama iš karto po atlikto kontrolinio pirkimo. Įgyvendinant naujus Inspekcijos pareigūnų įgaliojimus Inspekcija patvirtino kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašą, kuris nustato kontrolinių pirkimų, vykdant parduodamų sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę, organizavimo tvarką.

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje iki 2023 m. gruodžio 1 d. atliki 72 patikrinimai ūkio subjektuose, kurie naudoja teisinei metrologijai priskirtas matavimo priemones (patikrinta 514 matavimo priemonių)  ir 1 patikrinimas ūkio subjekte, kuris fasuoja ir tiekia į rinką fasuotas prekes. Atlikus patikrinimus Tauragės rajone pažeidimų nenustatyta. Atkreiptinas dėmesys, kad apie planuojamus patikrinimus ūkio subjektai prieš 10 dienų yra informuojami pranešimais dėl planinių patikrinimų, todėl 19 ūkio subjektų pašalino pažeidimus iki patikrinimų atlikimo.

Inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus patikrinimus, konsultavimo renginius, seminarus, kita aktuali informacija. Visi turinys klausimų susijusių su teisine metrologija gali gauti informaciją tel. nr. +370 706 68011, el. p. [email protected] arba kreiptis į Inspekcijos Vakarų regiono skyrių Tauragė, Gaurės g. 4A, tel. Nr. +370 680 20201.

Pasidalinkite
Scroll to Top