Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Lietuvos metrologijos inspekcijos informacija

Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) strateginis tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne siekiama juos bausti.

LMI Vakarų regiono skyrius nuolat konsultuoja ūkio subjektus, ypač didelis dėmesys skiriamas veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Ūkio subjektai supažindinami su keliamais reikalavimais teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai priskirtoms matavimo priemonėms, Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniu reglamentu, kontroliniais klausimynais. LMI tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Pažymėtina, kad baudos ūkio subjektams, vykdantiems veiklą pirmus metus netaikomos, nes LMI 2011 m. pritarė Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų. LMI Vakarų regiono skyriaus inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, įteikia Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultuoja ir informuoja, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais.

Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, LMI interneto svetainėje yra paskelbta informacija apie ūkio subjektų galimybę ir sąlygas būti įtrauktiems į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“. Tai reiškia, kad esant ūkio subjektui minėtam sąraše, 3 metus LMI nebus planuojama tikrinti jo veiklos. 2019 – 2020 m. į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ įtraukta 17 šalies įmonių.

LMI primena, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimai, kuriais numatyta griežtesnė administracinė atsakomybė juridiniams ir fiziniams asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus. Taip pat nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsakomybę už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims, juridiniams asmenims skiriamas sankcijas už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir atsakomybės taikymo sąlygas. Pažymėtina, kad juridiniam asmeniui gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų.

Daugiau LMI aktualijų, teisinės bei kitos naudingos informacijos galima rasti tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt, taip pat kreipiantis į LMI Vakarų regiono skyrių, adresu Gaurės g. 4a, Tauragė, mobiliojo telefono numeris +37068020201.

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top