Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

LR piliečiams, asmenims, turintiems teisę atkurti LR pilietybę ir lietuvių kilmės asmenims apie Vyriausybės priimtą nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą

2022 m. balandžio 6 d. Vyriausybė priėmė nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtos Ukrainos į Lietuvą. Prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo bus galima pateikti iki 2022 m. gruodžio 31d.

Priimtu nutarimu inicijuojama Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, asmenų, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, jų šeimos narių ir kitų įstatyme nurodytų asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos Ukrainos į Lietuvą nuolat gyventi organizavimą ir įstatyme numatytos valstybės paramos įsikūrimui ir integracijai teikimą.

Su perkeltais į Lietuvą asmenimis bus sudaroma sutartis dėl paramos integracijai teikimo. Valstybės parama, atsižvelgiant į individualius poreikius, gali būti teikiama iki 24 mėnesių.

Asmenys, esantys Ukrainoje, prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo galės teikti Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos per Lietuvos ambasadą Ukrainoje (detalesnė informacija el. paštu [email protected] , tel. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27).

Lietuvos Respublikoje esantis asmuo, kuris atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindą ir nuolat gyvena užsienio valstybėje ar jos dalyje, dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali asmeniškai kreiptis į Migracijos departamentą.

Asmeniui atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių Tauragėje, Stoties g. 15, reikia kreiptis į ukrainiečius aptarnaujančius langelius, vizito rezervacijos nėra, priimama gyva eile.

Plačiau…

Pasidalinkite
Scroll to Top