Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Mero padėkos vakaro metu įvertinti žmonės, puošiantys kraštą savo darbais, idėjomis ir iniciatyvomis

Gruodžio 21 dieną, Tauragės kultūros centre vyko Tauragės rajono savivaldybės mero Dovydo Kaminsko padėkos vakaras. Renginio metu apžvelgti prasmingiausi metų darbai, įvertinti nusipelnę Tauragės rajono žmonės. Padėkota įvairių įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams, kurie didžiąją gyvenimo dalį dirbo dėl Tauragės. Tradicinis metų renginys buvo tiesiogiai transliuojamas Savivaldybės „Facebook“ paskyroje ir TVK kanalu.

„Susirinkome padėkoti savo kraštą mylintiems, savo kraštui dirbantiems, aktyviems, iniciatyviems žmonėms, kurie puošia kraštą darbais, idėjomis ir iniciatyvomis“,– kalbėjo šio renginio vedėja Rima Bandzinaitė-Latožienė.

Pasak mero, svarbiausia padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie Tauragės krašto kūrimo ir pagerbti tuos, kurie tai darė su ypatingu užsidegimu, meile ar aukodami savo asmeninį laiką.

D. Kaminskas padėkojo tarybos nariams, administracijos darbuotojams, įstaigų, švietimo, sveikatos, socialinės, kultūros, verslo ir visoms nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms: „Mūsų bendras darbas nulėmė, kad žingsnis po žingsnio nuosekliai kuriame geresnį Tauragės rajoną ir tinkamas sąlygas laimingam gyvenimui“,– kalbėjo D. Kaminskas.

Įteiktos Tauro rago statulėlės

Už atliktus darbus ir įgyvendintas iniciatyvas meras nominantams perdavė Tauro rago statulėlės, jos įteiktos:

  • Birutei Normantienei – už nuoširdų indėlį puoselėjant žemaičių tautines tradicijas ir nenuilstančią energiją dalyvaujant kultūrinėje veikloje.

B. Normantienė – ryški asmenybė, žemaitė, žolininkė, lietuviškų tradicijų puoselėtoja, žemaičių tarmės ir tautosakos žinovė. Birutė visa širdimi myli Pagramantį ir jo žmones, didžiuojasi žemaitišku charakteriu ir būdu. Geros nuotaikos nestokojanti moteris vadovauja Tauragės žemaičių draugijai, šoka kolektyve „Vėjava“ ir savo žiniomis dalijasi su jaunąja karta įvairiuose susitikimuose.

  • Rasai Levickaitei-Šerpytienei – už ilgametę kūrybinę veiklą puoselėjant Tauragės krašto kultūrą ir Tauragės vardo garsinimą.

Rasa dainuoja nuo vaikystės. Būdama 5 metų jau atstovavo Tauragei „Dainų dainelėje“, vėliau televizijos ekranuose jos pačios nematėme, bet puikiais pasiekimais įvairiuose TV projektuose džiugina jos mokiniai. Pastaruosius 10 metų Rasos iniciatyva Tauragėje gyvuoja gospel choras „Gloria“. Rasa su kiekvienais metais atnaujina ir plečia ne tik choro atliekamų kūrinių repertuarą, tačiau ir aplankytų miestų bei šalių geografiją.

  • Mindaugui ir Audriui Macijauskams – už jaunatvišką ryžtą kuriant inovatyvų ir modernų ūkininko ūkį.

Mindaugas ir Audrius Macijauskai ūkininkauja Gaurės seniūnijoje. Broliai, sugrįžę iš Vilniaus, ėmėsi modernizuoti ir plėsti tėvo įkurtą juodųjų serbentų ūkį. Padidino auginamus plotus, šiek tiek paįvairino auginamas kultūras. Broliai džiaugiasi, kad anksčiau mažai vertinamų uogų paklausa kasmet didėja. Šiuo metu Audrius įgyvendina Tauragės rajono vietos veiklos grupių projektą „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“. Įrenginėja patalpas uogų džiovinimui, sulčių spaudimui. Svajonių ir ambicijų Mindaugas ir Audrius turi daug, toliau bus ieškoma būdų kaip plėsti bei modernizuoti ūkius.  Brolių tikslas – pasiekti  ir vartotojus užsienyje, taip garsinant Tauragės kraštą.

  • Dacijonų kaimo bendruomenei – už svarų indėlį puoselėjant bendruomeniškas tradicijas bei sėkmingai įgyvendintus projektus.

Dacijonų kaimo bendruomenė dalyvauja mokymuose, vykdo gyventojų apklausas, drauge generuoja bendruomenines idėjas. Bendruomenės pirmininkė susitikimų su gyventojais metu nuolat skatina gyventojus imtis verslo ir įgyvendinti savo idėjas, planus, kviečia bendradarbiauti su bendruomene. Dacijonų kaimo gyventojai turi verslumo gebėjimų, žinių, kai kurie ir patirties. Bendruomenė įgyvendina įvairius projektus, aktyviai bendradarbiauja su Kultūros centro Dacijonų skyriumi, Tauragės r. savivaldybe, Tauragės r. VVG, Tauragės r. visuomenės sveikatos biuru, Tauragės jaunimo atvira erdve, kitomis bendruomenėmis.

  • Virginijui Žiliui – už ilgametį nuoširdų darbą ir atsidavimą Tauragei.

V. Žilius – buvęs Tauragės miesto seniūnas, 19 metų  dirbo Tauragei, ją puoselėjo ir gražino. Visada buvo kruopštus, pareigingas darbuotojas. Sugebėjo rasti problemų sprendimo būdus su kiekvienu Tauragės miesto gyventoju. Savo sukaupta ilgamete patirtimi, dirbdamas mentoriaus pareigose, dalinosi su esamu seniūnu ir jam padėjo visuose sudėtingose situacijos.

  • Modestui Petraičiui – už atsidavimą, nuoširdų darbą ir svarų indėlį stiprinant savivaldą Tauragėje.

Šešerius metus eidamas administracijos direktoriaus pareigas M. Petraitis dirbo daug, nuoširdžiai ir atsakingai, turėdamas aiškų tikslą – prisidėti prie gražesnio, turtingesnio Tauragės rajono kūrimo. Didžiausias jo siekis buvo, kad teigiamus pokyčius pajustų kiekvienas rajono gyventojas. Šis žmogus – disciplinos, darbo etikos, sąžiningumo, skaidrumo standartų ir nuoširdaus rūpesčio visų rajono gyventojų gerove pavyzdys. 

  • UAB „Jupiter Bach Lietuva“ Įmonei – už sėkmingai įgyvendintus verslo projektus ir svarų indėlį kuriant rajono gyventojų ekonominę gerovę.

Ši įmonė gamina vėjų jėgainių dalis – prisideda prie švarios elektros energijos gaminimo, globaliau žvelgiant ir šiltnamio efekto mažinimo. Pagaminta produkcija yra eksportuojama, o eksporto įmonė nuo kiekvienos darbo vietos įmonėje papildomai įgalina sukurti 2-3 naujas darbo vietas. Sukurtos 315 darbo vietų, iš kurių 147 sukurtos per paskutiniuosius penkerius metus. Įmonės vidutinis mėnesinis atlyginimas yra gana aukštas- 2166 Eur, kai Lietuvoje 2021 m. II ketvirtį buvo 1566,40 Eur.

Pagerbti amžinybėn išėję šviesios atminties Garbės piliečiai

Padėkos vakaro metu tylos minute pagerbtas ir neseniai anapilin išėjęs Tauragės rajono garbės pilietis Jonas Liorančas bei Anastazija Pečkaitienė, kuriai Garbės ženklas turėjo būti įteiktas šio vakaro metu. Anastazijai skirtą apdovanojimą atsiėmė velionės sūnus. Prisiminti ir tylos minute taip pat pagerbti kiti šviesios atminties Garbės piliečiai: Edmundas Mažrimas, Regimantas Midvikis, Jonas Bakša, Marcelinas Zelba, Kazimieras Vaičiulis, Liudas Pavilionis, Petras Karkauskas, Vilius Valdemaras Daujotas, Alma Mizgirienė, Povilas Rupšys, Kazimieras Paulauskas, Jonas Viktoras Kalvanas, Leonas Gudelis, Renė Barščiauskas ir Antanas Bagdonas.

[ngg src=”galleries” ids=”157″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Pasidalinkite
Scroll to Top