Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Ministerija kviečia teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti

Atsižvelgdami į Meilės Lukšienės premijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1147 „Dėl Meilės Lukšienės premijos“, informuojame, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kiekvienais metais spalio mėnesį Tarptautinės mokytojų dienos proga komisijos atrinktam nusipelniusiam šalies pedagogui skiria Meilės Lukšienės premiją.

Informuojame, kad kandidatūras turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, juridinių asmenų dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos. Kandidatai turi būti ne vyresni nei 35 metų. Premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, humanizmo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

Maloniai prašome švietimo įstaigų vadovų, jų bendruomenių narių teikti rekomendacijas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Kartu su rekomendacija prašome pateikti kandidato sutikimą dėl jo asmens duomenų panaudojimo svarstant ir priimant sprendimą dėl Premijos skyrimo.

Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatai>>

Daugiau informacijos el.paštu [email protected] arba telefonu (8 446) 62 825.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top