Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Mokslininkai, dėstytojai ir tyrėjai kviečiami dalyvauti 2022 m. Meilės Lukšienės premijos konkurse

Mokslininkai, dėstytojai ir tyrėjai kviečiami dalyvauti 2022 m. Meilės Lukšienės premijos konkurse. Paraiškas galima pateikti iki 2022 m. spalio 1 d. Premijos laureatai bus paskelbti iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Skiriant Premiją siekiama paskatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje.

Premijos laureatai atrenkami pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų originalumą ir kompleksiškumą, mokslines publikacijas Lietuvos ar užsienio žurnaluose bei konkurso tikslą.

Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos. Premija skiriama pavieniam mokslininkui ar jų kolektyvui.

Premija įsteigta 2014 m., pažymint mokslininkės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės (1913–2009) 100-ąsias gimimo metines tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. 2014 m. Premijos laureate tapo prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė, 2018 m. – doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienė.

Premijos konkursas vyksta kas ketverius metus, jį organizuoja Lietuvos mokslų akademija.

Norint dalyvauti konkurse, reikia pateikti šiuos suskaitmenintus dokumentus:

  • Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbą (-us).
  • Siūlymą skirti Meilės Lukšienės premiją.
  • Aukštosios mokyklos senato, akademinės tarybos, mokslinių tyrimų instituto mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą arba iškilaus mokslininko rekomendaciją. Išraše ar rekomendacijoje turi būti MTEP darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai ir argumentuotas pristatymas.
  • MTEP darbo autoriaus (-ių) spausdintų mokslo darbų sąrašą.
  • MTEP darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą.

Dokumentus galima pateikti Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje: konkursai.lma.lt.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top