Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Nauja darbuotoja Tauragės rajono savivaldybės administracijoje – Justina Balčiūnaitienė

Vasario 8 dieną Tauragės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus gretas papildė vyriausioji specialistė – Justina Balčiūnaitienė.

2013 metais J. Balčiūnaitienė baigė Klaipėdos valstybinę kolegiją ir įgijo profesinį bakalaurą, socialinio darbuotojo kvalifikaciją. 2015 metais baigė Klaipėdos universitetą, studijavo socialinių mokslų sritį ir apsigynė bakalauro diplomą. Šiuo metu Justina studijuoja Viešojo administravimo studijas ir siekia įgyti magistro laipsnį.

Darbo patirtį įgijo Tauragės šeimos gerovės centre (anksčiau BĮ Tauragės socialinių paslaugų centras) ir užėmė vyriausios socialinės darbuotojos pareigas. Vėliau 2012 metais savo žinias gilino Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijoje ir ten dirbo socialine darbuotoja. Ji ne tik dirbo, bet ir aktyviai prisidėjo prie draugijų ir organizacijų veiklų: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų sąjungos veiklos, „Maisto banko“ akcijų.

Darbuotoja bus atsakinga už piniginės socialinės paramos administravimą. Pagrindinės jos funkcijos Tauragės savivaldybėje bus: atlikti priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoti priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą, priimti ir aptarnauti asmenis, teikti metodinę pagalbą, pagal priskirtą kompetenciją koordinuoti socialinių išmokų specialistų veiklą,  vykdyti kontrolę užtikrinant piniginės socialinės paramos skyrimo teisėtumą ir socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje, rengti sutarčių projektus, inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti technines specifikacijas.

Pasidalinkite
Scroll to Top