Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Neformaliojo vaikų sportinio ugdymo programos Tauragės rajono savivaldybėje 2022 m.

Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo (NMSU) programa – tai neformaliojo mokinių sportinio ugdymo programa. NMSU teikėjai – Tauragės rajono savivaldybėje sportinio ugdymo veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymus, užsiregistravusios Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). NMSU programą gali įgyvendinti teikėjai, kurie ugdo mokinius sporto šakose, kurių federacijos yra pripažintos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

NMSU programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto. Lėšos švietimo teikėjams apskaičiuojamos pagal vaikų, pasirinkusių Savivaldybėje vykdomas NMSU programas ir sudariusių su švietimo teikėjais ugdymo (-si) sutartis, skaičių. Sportininko krepšelio dydis nustatomas vadovaujantis Ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliajam švietimui, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 5-1073 „Dėl ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliajam švietimui, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikėjas finansavimą gauna jei nerenka papildomo mėnesinio mokesčio arba renkamas mėnesinis mokestis už paslaugas neviršija vienos valandos įkainio.

NMSU lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NMSU programa.

Eil. Nr.Programos pavadinimasKontaktai

Teikėjas

1.

Tobulėk su futboluDainora Jonaitė, tel. 861440055, [email protected]VšĮ „Tauragės futbolas“ filialo Tauragės vaikų ir jaunių futbolo akademija „Tauras“, 305102827

2.

Badmintono elementų ir žaidimo mokymas bei tobulinimas (1–4 kl.)Dovydas Razas, tel. 864762749, el.p. [email protected]Tauragės „Volano“ sporto klubas, 191459345

3.

Badmintono elementų ir žaidimo mokymas bei tobulinimas  (5–8 kl.)Dovydas Razas, tel. 864762749, el.p. [email protected]Tauragės „Volano“ sporto klubas, 191459345

4.

Badmintono elementų ir žaidimo mokymas bei tobulinimas (9–12 kl.)Dovydas Razas, tel. 864762749, el.p. [email protected]Tauragės „Volano“ sporto klubas, 191459345

5.

Krepšinio elementų mokymas ir tobulinimasOvidijus Ežerskis, tel. 864237270, el.p. [email protected]Krepšinio mokykla „Tauragės žaibas“, 304158890

Daugiau programų rasite ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top