Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Neformaliojo vaikų švietimo programos Tauragės rajono mokyklose ir Tauragės sporto centre

Kiekvienas mokinys gali pasirinkti jo poreikius tenkinančias įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas (būrelius) mokykloje. Šie būreliai yra nemokami, t. y. finansuojami valstybės lėšomis.

Tauragės meno mokykloje ir Tauragės sporto centre vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos (1 metų trukmės) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programos, kurių trukmė yra 1–4 metai pradinio ugdymo ir 1–4 metai pagrindinio ugdymo. Šias neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis, lankantys mokiniai moka nustatyto dydžio mokestį (3,00–7,00 Eur), o FŠPU muzikos programos – iki 10,00 Eur. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo mokesčio, todėl mokinių tėvams reikėtų kreiptis į Tauragės meno mokyklos ir Tauragės sporto centro administraciją.

Neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo programų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų sąrašą galima rasti čia.

Tauragės meno mokyklos informacija: http://www.muzika.tvk.lt/ Tauragės sporto centro informacija: https://taurages-sc.lt/moksleiviu-sportas/sporto-sakos/

Linkėdami įdomių ir prasmingų neformaliojo švietimo veiklų, prašome mokinių tėvų ir mokinių aktyviai ir atsakingai pasirinkti NVŠ ir FŠPU programas.

Pasidalinkite
Scroll to Top