Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-10-25 nuotolinis posėdis

2021 m. spalio 25 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

 1. Telšių senamiesčio (17113), Telšių r. sav., Telšių sen., Telšių., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas: Telšių senamiestis, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti Telšių senamiesčio vertingąsias savybes.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 1. Dėl Namo, Anykščių r. sav., Anykščių m., Vilniaus g. 8A,  apsaugos reikalingumo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto Namui, Anykščių r. sav., Anykščių m., Vilniaus g. 8A, rengimo tikslingumo.

Papildoma informacija:
Namas patenka į Anykščių miesto istorinės dalies (u. k. 17071) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-02-10 aktu Nr. KPD-AV-1535 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (46333), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Vilniaus g. 4, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Akto parengimo pagrindas – Pastatas patenka į Anykščių miesto istorinės dalies (u. k. 17071) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-02-10 aktu Nr. KPD-AV-1535 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais suteikti apsaugą Pastatui (46333), nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių komplekso (1670), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilės m., Taikos g. 2, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis bei publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vargonų komplekso (u. k. 16882), susidedančio iš Vargonų prospekto (30161) bei Vargonų instrumento (30162), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen. Skaudvilės m., apsaugos netaikymo.

Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Papildoma informacija – Vargonų kompleksas (u. k. 16882), susidedantis iš Vargonų prospekto (30161) bei Vargonų instrumento (30162) tapo Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių komplekso (1670) Šv. Kryžiaus bažnyčios (28205) vertingosiomis savybėmis.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ornamentuoto kryžiaus (u. k. 10112), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen. Skaudvilės m., apsaugos netaikymo.

Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Papildoma informacija – Ornamentuotas kryžius (u. k. 10112) tapo Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių komplekso (1670) Varpinės (28206) vertingąja savybe.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ornamentuotų kryžių (4) (u. k. 14164), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen. Skaudvilės m., apsaugos netaikymo.

Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Papildoma informacija – Ornamentuoti kryžiai (4) (u. k. 14164) tapo Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių komplekso (1670) Šv. Kryžiaus bažnyčios (28205) vertingąja savybe.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ornamentuotų kryžių (3) (u. k. 14165), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen. Skaudvilės m., apsaugos netaikymo.

Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Papildoma informacija – Ornamentuoti kryžiai (3) (u. k. 14165) tapo Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių komplekso (1670) Šventoriaus tvoros ir vartų (28207) vertingąja savybe.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Centrinio altoriaus su skulptūromis (u. k. 14156), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen. Skaudvilės m., apsaugos netaikymo.

Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Papildoma informacija – Centrinis altorius su skulptūromis tapo Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių komplekso (1670) Šv. Kryžiaus bažnyčios (28205) vertingąja savybe.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Viekšnių Šv. Sergejaus Radonežiečio cerkvės (46606), Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Viekšnių mstl., Vytauto g. 1, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Akto parengimo pagrindas – Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta ikonografine medžiaga bei publikacijomis suteikti apsaugą Viekšnių Šv. Sergejaus Radonežiečio cerkvei, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Žemosios Panemunės dvaros sodybos fragmentų (594), Šakių r. sav., Kriūkių sen., Žemosios Panemunės mstl., Kalno g. 5, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Žemosios Panemunės dvaros sodybos fragmentai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2021-05-21 įsakymu  Nr: Į-135 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: 2021-05-26 raštu Nr. (9.52 E)2-1289 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį.
Aktu siūloma: apibrėžti vizualinį apsaugos pozonį.

Pasidalinkite
Scroll to Top