Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Nemokamas mokinių maitinimas karantino laikotarpiu

Vyriausybei paskelbus trijų savaičių karantiną dalis mokinių mokysis nuotoliniu būdu, tačiau jeigu mokinys gauna nemokamą maitinimą, jis ir toliau turės būti tiekiamas, tik kiek kitaip: arba dalijami maisto daviniai, arba pagamintas maistas, kai to reikalauja individuali šeimos situacija.

Remiantis Vyriausybės sprendimu, karantino metu nuotoliniu būdu arba mišriai mokysis vyresnieji mokiniai, o vaikai iki ketvirtos klasės arba specialiųjų mokyklų bei specialiųjų klasių mokiniai eis į darželį ar mokyklą įprastai, nebent kurioje nors įstaigoje savivaldybė paskelbia infekcijų plitimą ribojantį režimą.

Nemokamą maitinimą Lietuvoje gauna visi priešmokyklinukai ir pirmokai, taip pat vyresnių klasių mokiniai iš nepasiturinčių šeimų. Visoje Lietuvoje nemokamai maitinama apie 90 tūkst. mokinių, bet maisto davinių prireiks tik tiems vaikams, kurie mokysis iš namų.

Pagrindiniai nemokamo maitinimo organizavimo principai per karantiną:

 • Kai mokykloje, pavyzdžiui, priešmokyklinukams, pirmokams ar specialiųjų mokyklų vaikams, vyksta įprastas kontaktinis ugdymas, mokiniai taip pat maitinami įprastai, tik laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų: tai yra, išskirstomi mokinių srautai, prieš maitinimą plaunamos rankos po tekančiu vandeniu, maitinimas ir rankų plovimas organizuojamas atskiroms klasėms nemaišant skirtingų klasių vaikų tarpusavyje, vengiama mokinių būriavimosi.
 • Kai vaikai ugdomi nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, 5-12 klasių mokiniai, tuomet nemokamą maitinimą gaunančių vaikų šeimoms gali būti tiekiami maisto daviniai arba pagamintas maistas, įvertinus individualią šeimos situaciją. Pagamintas maistas aktualus vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis ir negaunantiems šilto maisto namuose.

Už nemokamo maitinimo organizavimą atsakingos savivaldybių administracijos, kurios bendradarbiauja su švietimo įstaigų vadovais.

Pagrindiniai rekomenduojami žingsniai:

 1. Mokyklos vadovas arba jo paskirtas asmuo sudaro nemokamą maitinimą gaunančių ir nuotoliniu būdu besimokančių mokinių sąrašą su informacija apie gyvenamąją vietą ir kontaktiniais telefono numeriais.
 2. Mokinio tėvai ar globėjai informuojami apie galimybę nemokamą maitinimą vaikui gauti kita forma – maisto daviniu ar tiekiant pagamintą maistą vaikams, kurie auga sudėtingomis sąlygomis.
 3. Išsiaiškinama, ar tėvai, globėjai pageidauja gauti nemokamą maitinimą vaikui per karantiną ir jei taip, ar šeimai labiau priimtina gauti maisto davinį, ar pagamintą maistą.
 4. Nustatomas maisto išdavimo periodiškumas – kartą per savaitę ar panašiai.
 5. Tėvai, globėjai elektroniniame dienyne ar telefonu ar kitais būdais informuojami apie visus sprendimus, susijusius su nemokamo maisto išdavimu. Informacija turėtų būti paskelbta ir mokyklos interneto svetainėje.
 6. Maisto davinys turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
 7. Jeigu šeima neturi objektyvios galimybės pasiimti maisto davinio ar pagaminto maisto mokykloje (nes gyvena toli ir neturi transporto, serga ir panašiai), tuomet suderinama, kaip maistas bus pristatytas į namus. Pristačius į namus maistas paliekamas prie durų.
 8. Kai dalijami maisto daviniai, jie turi būti iškart supakuoti ir paruošti išsinešti. Atvykti pasiimti maisto davinio rekomenduojama vaiko tėvams, globėjams ar pilnamečiams vaikams.
 9. Jeigu maistą vaikas gaudavo ir socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje, ir mokykloje, šeimai suruošiamas bendras maisto davinys.
 10. Maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos priemones: respiratorius, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Kas dvi valandas rankas rekomenduojama plauti po tekančiu vandeniu su muilu.
 11. Dažniausiai liečiami paviršiai turi būti nuvalomi drėgnu būdu ir dezinfekcinėmis priemonėmis.

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top