Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

NMA pradeda patikrinimus dėl šienavimo įsipareigojimų vykdymo pagal KPP priemones

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama įsitikinti, kaip šienavimo terminų laikosi pareiškėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, nuo lapkričio 3 d., pasibaigus šienavimo įsipareigojimų terminui, pradeda laukų patikrinimus. Vėliau lapkričio mėnesį bus tikrinami įsipareigojimai dėl draudimo skleisti mėšlą ir srutas, taip pat dėl juodojo pūdymo apsėjimo. Remdamasi palydoviniais vaizdais NMA jau gali nustatyti galimai nenušienautus laukus, neapsėtus juodojo pūdymo atvejus visoje Lietuvos teritorijoje. Tik įtarus galimus pažeidimus bus vykstama į ūkius atlikti patikras vietoje.

Siekiant daugiau paramos lėšų išmokėti tikriems ūkininkams, ypač didelis dėmesys skiriamas pareiškėjų, galimai imituojančių ūkininkavimą, kontrolei visoje Lietuvos teritorijoje. NMA 95 proc. atvejų laukų matavimų atlieka nuotoliniu būdu vadovaudamasi ortofotografiniais ir palydoviniais vaizdais, tačiau norint patikrinti specifinių įsipareigojimų vykdymą (pvz., pievų šienavimo/ ganymo, pūdymo įdirbimo) iki šiol prireikdavo vykti į laukus. Šiemet galimai nenušienauti laukai, neapsėtas juodasis pūdymas bus identifikuojami ir tikrinami visoje Lietuvos teritorijoje remiantis palydoviniais vaizdais, o į laukus vykstama tik išskirtiniais atvejais, kai minėtų įsipareigojimų įvykdymo neįmanoma nustatyti dėl nepakankamai ryškių palydovinių vaizdų arba negavus nuotraukų per mobilią programėlę „NMA agro“.

Nuo lapkričio 3 d. dėl šienavimo įsipareigojimo vykdymo bus tikrinami pareiškėjai, dalyvaujantys KPP priemonių „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ bei „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklose. Jeigu remiantis palydoviniais duomenimis nebus galima patvirtinti nors vieną kartą atlikto lauko šienavimo, bus vykstama į vietą.

Nuo lapkričio 16 d. bus tikrinama, ar laikomasi juodojo pūdymo apsėjimo reikalavimo. Juodąjį pūdymą privalu apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. (anksčiau buvo lapkričio 1 d.). Tiesa, jei juodasis pūdymas laikomas ekologinių laukų apsaugos juostose, šis reikalavimas nėra taikomas. Jeigu remiantis palydoviniais duomenimis nebus galima patvirtinti juodojo pūdymo apsėjimo, bus vykstama į vietą.

Taip pat nuo lapkričio 16 d. (jeigu lapkričio 15 d. terminas nebus pakeistas) bus tikrinama, ar nėra skleidžiamas mėšlas ir (ar) srutos.

Kadangi ankstesniais metais nustatyta nemažai pažeidimų deklaruojant tvarkomas šlapynes, nuo 2021 m. kovo 1 d. NMA masiškai tikrins šlapynių deklaruotus plotus, ar jie yra tvarkomi.

Naudinga informacija:

NMA informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top