Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

NMA prašo ūkininkų laikytis kompleksinės paramos reikalavimų ir neskleisti mėšlo ir srutų iki kovo 20 d.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo kitos savaitės vyksta į ūkius patikrinti, kaip ūkininkai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas. Sutrumpėjus draudimo terminui, patikros bus vykdomos iki kovo 20 d. (įskaitytinai).

Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis visi pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones.

Draudimas skleisti mėšlą ir (ar) srutas galioja nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai atskiru įsakymu yra nustatyta kitaip. Šiemet draudžiama mėšlą ir (ar) srutas skleisti nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki šių metų kovo 20 d. Draudžiamuoju laikotarpiu laukuose negali būti randama neįterpto mėšlo ar srutų, išskyrus tirštąjį mėšlą, kuris laikomas rietuvėse lauke pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad, ruošiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei lauke, pirmiausia ant lauko dirvos paviršiaus suformuojamas durpių arba smulkintų šiaudų pasluoksnis, skirtas srutoms ar skysčiams nuo mėšlo sugerti, bei rietuvė lauke privalo būti apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu. Pylimas turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų.

Visais atvejais draudžiama mėšlą ir srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ar apsnigtos žemės. Taip pat mėšlą ir srutas draudžiama skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų. Žinotina, kad paminėti reikalavimai galioja ne tik draudžiamuoju laikotarpiu.

Taigi NMA Kontrolės departamento specialistai iki kovo 20 d. (įskaitytinai) turės patikrinti visus atrinktus ūkius dėl šio kompleksinės paramos reikalavimo laikymosi. Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius reikalavimų pažeidimų, sankcijos yra taikomos pagal visą paraišką, tad galima prarasti nemažą išmokų sumą.

2021 m. dėl COVID-19 ES teisės aktai leido minėtų reikalavimų tikrinimą sumažinti iki 0,7 proc. ūkių (esant įprastinei situacijai minimalus atrankos proc. yra 1, bet turi būti didinamas, jei randama daug pažeidimų).

NMA informacija

 

Pasidalinkite
Scroll to Top