Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Nuo rugsėjo 2 dienos pradedama antrokų mokymo programa „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

Nuo rugsėjo 2 dienos Tauragėje pradedamas vykdyti projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, kuris skirtas Tauragės rajono mokyklų antrų klasių mokiniams. Plaukimo pamokos tęsis iki kitų metų birželio 1 dienos, jas dalinai kompensuos VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras bei Tauragės rajono savivaldybė.

Plaukimo pamokose moksleiviai bus mokomi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens. Visų projekto dalyvių įgyti plaukimo gebėjimai bus tikrinami, nustatant vaikų gebėjimą nuplaukti 25 m baseine trimis lygiais: I lygis – be pagalbinių plaukimo priemonių, II lygis – su viena pagalbine priemone, III lygis – su dviem ir daugiau pagalbinių priemonių. Kiekvienas projekto dalyvis po 32 plaukimo pamokų gaus diplomą, kuriame bus nurodyti plaukimo gebėjimai.

Projekto metu numatyta vykdyti ne mažiau 32 praktinių plaukimo pratybų, vieno užsiėmimo trukmė – ne mažiau 45 min.

Vykdant mokymo plaukti projekto veiklas yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1087 „Dėl mokinių besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokymo plaukti proceso vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Pasidalinkite
Scroll to Top