Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Parama verslui: paskirstytos lėšos naujų darbo vietų įkūrimo ir kitoms išlaidoms kompensuoti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašu, pagal numatytą programą ir 2023 m. balandžio mėn. gautus prašymus, paskirstyta finansinė parama smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurie veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Žmogus dirba kompiuteriu

Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų programos rėmimo lėšos paskirstytos taip:

  • Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidoms kompensuoti paskirstyta – 104877,48 Eur (dvidešimtyje įmonių įsteigtos 39 naujos darbo vietos);
  • Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidoms kompensuoti skirta – 1407,92 Eur (trims įmonėms);
  • Rinkodaros priemonių išlaidoms kompensuoti skirta – 2519,98 Eur (aštuonioms įmonėms);
  • Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms kompensuoti skirta – 1222,5 Eur (dviems įmonėms);

Įgyvendinamos programos tikslas – remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir jų darbinę veiklą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijas į Tauragės rajoną. Siekiama didinti vietos gyventojų užimtumą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti smulkųjį verslą kuriant naujas darbo vietas ir siekiant išlaikyti esamas, ugdyti vietos gyventojų verslumą.

Daugiau informacijos apie Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą rasite ČIA

Pasidalinkite
Scroll to Top