Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Pasirašyta sutartis dėl mikroklimato tyrimų „Tūkstantmečio mokyklų II“ projekte dalyvaujančiose ugdymo įstaigose

Tauragės rajono savivaldybės administracija ir Kęstutis Jasiūnas, veikiantis pagal nuolatinio individualios veiklos vykdymo pažymą, pasirašė sutartį dėl Tauragės TŪM mokyklų mikroklimato tyrimo paslaugų atlikimo. „Tūkstantmečio mokyklų II“ projekte dalyvaujančių partnerių TŪM mokyklų mikroklimato tyrimais siekiama įvertinti mokyklose esantį mikroklimatą bei parengti rekomendacijas jam gerinti.

Mokyklos mikroklimatas – tai mokyklos bendruomenės narių bendri įsitikinimai, vertybės ir požiūris, kurie apima socialinį, emocinį, drausmės ir fizinį mokyklos aspektus ir formuoja mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir savijautą bei daro įtakos tiek mokinių pasiekimams, tiek mokyklos darbuotojų darbo rezultatams. Geras mikroklimatas yra vienas iš veiksnių, leidžiančių sukurti patrauklias sąlygas pritraukti jaunus, iniciatyvesnius, aukštesnę kvalifikaciją turinčius specialistus.

Mikroklimato tyrimą numatyta atlikti du kartus. Pirmas tyrimas atliekamas projekto įgyvendinimo pradžioje 2024 m., antrasis tyrimas atliekamas projekto įgyvendinimo pabaigoje t. y. ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 05 d. Antro tyrimo metu (atliekant pagal tą pačią metodiką ir naudojant tuos pačius klausimynus) tikimasi rezultato, kuris parodytų ar priemonės, kurių buvo imtasi – veiksmingos.

Nuo 2026 m. balandžio 5 d. iki 2026 m. balandžio 15 d., paslaugos tiekėjas atlieka pokyčio analizę po pirmo ir antro atlikto tyrimo. Atlikus analizę, mikroklimato tyrimo rezultatai ir rekomendacijos turi būti išsamiai pristatytos mokyklų vadovams, perkančiajai organizacijai; pagal perkančios organizacijos poreikį – mokyklų bendruomenei.

Mikroklimato tyrimai bus atliekami šiose šešiose Tauragės rajono mokyklose:

  1. Tauragės Žalgirių gimnazija;
  2. Tauragės r. Skaudvilės gimnazija;
  3. Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla;
  4. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija;
  5. Tauragės „Aušros“ progimnazija;
  6. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija.

Preliminari respondentų apimtis: 149 klasių komplektai, 348 mokytojų grupė, 3314 mokinių, 2082 tėvų/globėjų grupė. Tyrimu vertinami rodikliai: saugumas, mokymas ir mokymasis, tarpasmeniniai santykiai, institucinė aplinka, personalas, bendruomenės narių tarpusavio pagalba ir kita.

Sutarties vertė – 17 564 Eur. Paslaugų teikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 15 d.

Vykdant „Tūkstantmečio mokyklų II“ projektą, siekiama savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Pasidalinkite
Scroll to Top