Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Paskelbtas konkursas Batakių seniūnijos seniūno pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Batakių seniūnijos seniūno pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 2232,00

Skelbimas galioja iki – 2023-11-30

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė (arba);
1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis srityje – 5 metai;
2. Transporto priemonių pažymėjimai:
2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Seniūno funkcijos:
1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/batakiu-seniunijos-seniunas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;55569.html

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Pasidalinkite
Scroll to Top