Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Paskelbtas kvietimas nedidelių, iki 10 kw galios saulės elektrinių įsigijimui iš elektrinių parkų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia fizinius asmenis teikti registracijos formas finansavimui (kompensacijoms) gauti pagal „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“. Kvietimui skirta 3 072 642,79 Eur.

Galimi pareiškėjai turi būti fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą. Registracijos formos gali būti teikiamos iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. 17.00 val.  Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų.

Visa informacija:

Pasidalinkite
Scroll to Top