Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Paskirstytos lėšos 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams vykdyti

2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti Tauragės rajone paskirstyti 76 622 Eur (12 771 Eur iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 63 851 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų).

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, lėšos skirtos keturioms neįgaliųjų organizacijoms: Tauragės rajono neįgaliųjų draugijai, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai, VšĮ LASS pietvakarių centrui ir  Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijai.

Įgyvendinant projektus bus siekiama neįgalių asmenų kokybiškos socialinės integracijos į visuomenės gyvenimą, skatinamas tarpusavio bendravimas, gerinama laisvalaikio praleidimo kokybė, plečiami socialiniai ryšiai bei mažinama negalią turinčių asmenų socialinė atskirtis.

Projektai vertinami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Pasidalinkite
Scroll to Top