Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Paskirstytos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės ,,stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšos bendruomenėms

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROGRAMOS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.4 PRIEMONĖS ,,STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ LĖŠŲ PASKIRSTYMO

2021 m. spalio 22 d. Nr. 5T-511

        Tauragė

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į komisijos sudarytos Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 5-673 „Dėl  nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“, 2021 m. spalio 13 d. posėdžio protokolą Nr. 22-282:

  1. P a s k i r s t a u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšas (priedas).
  2. N u r o d a u Centralizuotos buhalterijos skyriui pervesti lėšas pagal su programos vykdytojais pasirašytas sutartis ir programos sąmatas.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                    Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 5T-511 priedas

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.4 PRIEMONĖS ,,STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“  LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

Eil. Nr.GavėjasProjektasSuma (Eur)
1.Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“„Surenkamai lauko scenos pakylai pasigaminti medžiagų įsigijimas“2500
2.Tauragės miesto bendruomenė „Berža“„Stiprybė ir sveikata, bendravimas ir bendradarbiavimas“1500
3.Dacijonų kaimo bendruomenė„Aplinkos pritaikymas Dacijonų bendruomenės poreikiams“3000
4.Kaimo bendruomenė „Sartupietis“„Sveikame kūne – sveika siela“3000
5.Tauragės Ramovės bendruomenė„Aktyvios bendruomenės – augantis miestas“3000
6.Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“„Praeities pažinimas – ateities pagrindas“2000
7.Juodpetrių kaimo bendruomenė„Sveikesnio gyvenimo link 2021“1000
8.Tauragės miesto bendruomenė Tauragės Jovarai“„Bendruomeniškumo skatinimas Jovarų bendruomenėje“3000
9.Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“„Lauko scenos pasigaminimui medžiagų įsigijimas“2500
10.Pajūrio kaimo bendruomenė„Maistas, kaip vaistas“1213
11.Tauragės Senamiesčio bendruomenė„Tauragės senamiesčio bendruomenės stiprinimas“2000
12.Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“„Kartu mes galime daug“2960
   Iš viso: 27 673

 

Pasidalinkite
Scroll to Top