Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Paskirstytos Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos lėšos

Iš Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos paskirstyta 7242,60 Eur. Finansinė parama skirta dvylikai naujų ekologinių ūkių savininkams už pirmųjų metų sertifikavimo paslaugos mokestį ir trims žemdirbių – ūkininkų konkurso nugalėtojams.

Pagal Tauragės rajono savivaldybės tarybos rugsėjo 26 d. patvirtintus Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatus, be kitų paramos priemonių, taip pat numatyta kompensuoti naujų ekologinių ūkių pirmųjų metų sertifikavimo paslaugos mokestį – iki 1000 eurų vienam ekologiniam ūkiui.

Programos tikslai – finansiškai remti paramos gavėjus, jų plėtrą, sudaryti sąlygas tobulėjimui, padėti nelaimingų atsitikimų atvejais, skatinti Paramos gavėjus plėsti ir modernizuoti žemės ūkį, taikyti inovacijas, didinti žemės ūkio konkurencingumą, sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai, gerinti aplinkos apsaugą, skatinti kooperaciją, ekologinį ūkininkavimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą.

Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatai

Tauragės rajono ūkininkų rėmimo programa neliko nepastebėta ir viešosios įstaigos „Ekoagros“, kuri atlieka ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės veiklą –  https://www.ekoagros.lt/taurages-rajono-savivaldybes-patvirtintoje-ukininku-remimo-programoje-numatyta-ir-parama-ekologiniams-ukiams

Pasidalinkite
Scroll to Top