Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Sausio 24 dieną vykusio posėdžio metu Tauragės rajono taryba patvirtino vieną svarbiausių Savivaldybės dokumentų – Savivaldybės 2024 metų biudžetą. Šiemet biudžetas auga 8,7 proc. ir jį sudarys – 86,72 mln. eurų.

2024 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projektas sudarytas pagal Tauragės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktus sąmatų projektus bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozes, taip pat ministerijų įsakymus, nutarimus, potvarkius bei raštus, kurių pagrindu yra nurodyta tikslinių dotacijų ir valstybės investicijų paskirstytos lėšos.

Kasmetinis biudžeto augimas pastebimas jau 6 metus iš eilės – šiemet jis auga 8,7 proc. ir yra 6,9 mln. eurų didesnis nei 2023 metais. 2024 metų biudžeto augimą lemia didesnės dotacijos iš valstybės biudžeto – beveik 2 mln. Eur didėja valstybės skiriama dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti bei didėjančios mokesčių pajamos – prognozuojamos gyventojų pajamų mokesčio pajamos didėja 4,9 mln. Eur arba 15,53 procento lyginant su 2023 metų vasario 1 dieną patvirtintu gyventojų pajamų mokesčio planu.

Biudžeto sudarymas

Didžiausios biudžeto dedamosios – mokesčių pajamos ir dotacijos.

Mokesčiai sudarys 44% arba 38,5 ml. eurų. Šios pajamos susideda iš gyventojų pajamų, žemės, nekilnojamo turto, aplinkos teršimo mokesčių.

40% biudžeto pajamų arba 35,1 mln. eurų sudarys dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui finansuoti, valstybės investicijų programose numatytiems projektams finansuoti, bei dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Valstybinės ir vietinės rinkliavos, pajamos už prekes ir paslaugas bei valstybinės žemės ir gamtos išteklius prie biudžeto prideda 4,2 mln. eurų (5%), skolintos lėšos – 2,55 mln. eurų (3%), 2023 m. lėšų likutis – 6,2 mln. eurų (7%).

Lėšų paskirstymas

Didžiausia biudžeto dalis šiemet ir vėl skirta švietimui – 32,6 mln. eurų, tai sudaro 38% Savivaldybės biudžeto lėšų. Šios programos planuojami asignavimai didėja 2,7 mln. Eur dėl pedagogų darbo užmokesčio didėjimo.

70,88 proc. arba 611,7 tūkst. Eur lyginant su 2023 metais didėja Verslo, turizmo ir žemės reikalų plėtros programos finansavimas dėl suplanuoto finansavimo blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcijos projektams bei didesnio asignavimo melioracijos sistemų rekonstrukcijai.

Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programos asignavimai mažėja 4,85 mln. eurų dėl 2023 metais planuotų didesnių asignavimų priemonei „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ ir skirto ES finansavimo Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimui. 2024 metais planuojama skirti 800 tūkst. Eur daugiau (lyginant su 2023 metais) miesto ir rajono infrastruktūros gerinimui (seniūnijų kelių priežiūros darbams ir gatvių kapitalinis remontui) bei 177 tūkst. Eur daugiau daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių įrengimui.

Socialinės paramos įgyvendinimo programai 2024 metais skiriama 15,79 mln. eurų arba 18% Savivaldybės biudžeto lėšų. Kultūros ir sporto ugdymo programai – 11,80 mln. eurų (14%), Savivaldybės valdymo programai 8,41 mln. eurų (10%), Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programai 6,49 mln. eurų (7%), Aplinkos apsaugos programai 4,39 mln. eurų (5%), Būsto plėtros ir turto valdymo programai 3,67 mln. eurų (4%), Verslo, turizmo ir žemės reikalų plėtros programai 1,48 mln. eurų (2%), Saugesnio miesto programai 1,38 mln. eurų (1%), Sveikatos apsaugos programai 0,7 mln. eurų (1%).

„2024 metų biudžete suplanuoti reikšmingiausi padidėjimai švietimo ir socialinės apsaugos srityse, taip pat skirtas 73 procentais didesnis finansavimas miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimui. Didžiausias finansuojamas projektas 2024 metais – sporto ir kultūros komplekso statybos“, – svarbiausius programų finansavimo pokyčius išskyrė Finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas.

Numatomi projektai

Tarp didžiausių numatytų projektų – Tauragės multifunkcinio kultūros ir sporto centro statybos ir Naujosios gatvės II etapo (viaduko per Gedimino gatvę) bei sankryžų įrengimo darbai. Tęsiamas „Šaltinio“ progimnazijos stadiono rekonstravimas, Meno mokyklos modernizavimas. Numatyti vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ remonto bei kitų ugdymo įstaigų pastatų ir kitų objektų modernizavimo darbai.

Toliau bus remontuojamas bei plečiamas pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas, remontuojamos daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelės, planuojama gauti Europos Sąjungos finansavimą parko Taurų kaime ir Draudenių ežero pakrantės teritorijų sutvarkymui.

Bus tęsiama tradicija moksleivius aprūpinti būtiniausiomis mokymo(si) priemonėmis, teikiamos mokinių pažangumo premijos, užtikrinamas nemokamas viešasis transportas mokiniams ir vaikams iki 7 metų.

Dalinai finansuojamos taršių katilų keitimo, individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidos. Užtikrinamos socialinės globos paslaugos, pagalbos asmenims su negalia, pacientų pavežėjimo paslaugos projektai.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top