Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Patvirtinti miesto ir rajono bendrieji planai

2023 m. gruodžio 20 dieną, Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės teritorijos ir Tauragės miesto bendrieji planai. Jie keičia iki šiol galiojusius, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. patvirtintus, bendruosius planus.

2021 metais pradėtos Tauragės miesto ir rajono teritorijų bendrųjų planų keitimo procedūros. Teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt, Tauragės savivaldybės internetinėje svetainėje – www.taurage.lt, spaudoje bei viešose erdvėse nuolat vykdytas visuomenės informavimas. Vyko kelios viešosios konsultacijos, darbo grupės, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės teritorijos ir Tauragės miesto teritorijos bendrųjų planų keitimo sprendiniams įvertinti ir teikti pastabas, posėdžiai.

2023 metų gale patvirtintų bendrųjų planų rengėjas – KTU Architektūros ir statybos instituto Teritorijų planavimo centras, projekto vadovas arch. Dr. Evaldas Ramanauskas.

Bendruosiuose planuose nustatyti Tauragės rajono ir Tauragės miesto teritorijų funkcinio zonavimo ir urbanistinės plėtros teritorijų vystymo principai, numatytos gairės miesto, gyvenviečių teritorijų tvarkymui ir galimai konversijai, sudaromos sąlygos darniai teritorijų raidai, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose, patikslinti miesto plėtros prioritetai, numatomas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, gamtinio karkaso formavimas ir išsaugojimas.

Su patvirtintais bendraisiais planais kviečiame susipažinti čiahttps://taurage.lt/veiklos-sritys/urbanistika-ir-statyba/patvirtinti-teritoriju-planavimo-dokumentai/

Pasidalinkite
Scroll to Top