Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Atliekų tvarkymo atmintinė Tauragės rajono gyventojams

atliekos (3)Atšilus orams neretas gyventojas pradeda pavasarinį švarinimąsi, kurio metu iškyla nemažai klausimų, kaip teisingai elgtis su atliekomis. Tauragės rajono gyventojai atliekas privalo tvarkyti vadovaudamiesi Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis. Šių taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 140 Eur, administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų. Tauragės rajono savivaldybės administracija, siekdama informuoti gyventojus kaip teisingai elgtis su atliekomis, parengė atmintinę su dažniausiai pasitaikančiais atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimais.

Atliekas reikia rūšiuoti jų susidarymo vietoje, kad būtų galima jas atskirai surinkti:

 • pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastikus, metalus, įskaitant iš šių medžiagų pagamintų pakuočių atliekas, kombinuotųjų pakuočių ir kitų pakuočių atliekas);
 • tekstilės atliekas;
 • pavojingąsias atliekas;
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas;
 • didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas;
 • statybos ir griovimo atliekas;
 • biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas.

Pakuočių atliekos, kitos antrinės žaliavos ir tekstilės atliekos talpinamos į joms skirtus konteinerius, pažymėtus: STIKLAS, PLASTIKAS, POPIERIUS, TEKSTILĖ.

Pavojingos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, didelių gabaritų atliekos ir naudotos padangos bei statybos ir griovimo atliekos turi būti pristatytos į Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę (DASA), esančią Paberžių g. 14 A, Tauragėje. Komunalinių atliekų turėtojai į Tauragės DASA gali pristatyti ir pakartotiniam naudojimui tinkamas gaminių ir kitas atliekas (senus baldus, statybines medžiagas, dėvėtus drabužius ir pan.).

Didžiosios, buityje susidarančios pavojingos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, 2 kartus per metus, iš Tauragės rajono gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu. 2023 metų grafikas bus skelbiamas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje.

Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes ir pageidauja žaliąsias, maisto ir virtuvės ir (ar) kitas buitines atliekas kompostuoti, turi tai daryti kompostavimo dėžėje, savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje. Komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių ar nepageidauja kompostuoti atliekų privačioje valdoje, atskirtas žaliąsias atliekas turi pristatyti į Tauragės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (ŽAKA), esančią Kaupių kaime (sąvartyno teritorijoje). Žaliosios atliekos iš Tauragės rajono gyventojų priimamos nemokamai. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų konteinerių aikštelėse.

Komunalinių atliekų turėtojams draudžiama:

 • išmesti atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitose tam neskirtose vietose bei palikti atliekas šalia konteinerių;
 • mesti atliekas į tam tikslui neskirtus konteinerius;
 • privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas pernešti į bendro naudojimo teritorijas;
 • raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;
 • užstatyti transporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas;
 • atliekas užkasti, vežti ir (ar) išmesti į laukus, miškus bei kitas tam neskirtas vietas;
 • į konteinerius mesti gruntą, gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavas, degančias ar karštas atliekas (pvz., karštus pelenus), farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas;
 • deginti atliekas, išskyrus sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas ne miestų ir miestelių teritorijose, kaip tai numato Aplinkos ministro patvirtinti Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.

Gražus, švarus, tvarkingas miestas ir rajonas – pagrindinis mūsų tikslas. Nelik abejingas, prisidėk ir Tu!

Pasidalinkite
Scroll to Top