Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Perkamas gyvenamasis namas su jam priskirtu žemės sklypu Tauragės mieste

Tauragės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Tauragės rajono savivaldybėje 2018-2020 metų veiksmų planą, perka gyvenamąjį namą su jam priskirtu žemės sklypu Tauragės mieste ir kviečia gyventojus teikti savo pasiūlymus.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Tauragės rajono savivaldybė s administracija (kodas 188737457). Adresas, telefonas, faksas: Respublikos g. 2, LT 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 810; el. p. [email protected]

PIRKIMO OBJEKTAS

Gyvenamasis namas su jam priskirtu žemės sklypu Tauragės mieste. Pirmumas teikiamas vieno aukšto namui, esančiam gyvenamojoje vietovėje, kurioje vaikams yra galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas. Neperkamas gyvenamasis namas su asbestcementine stogo danga, kuris yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų arba kurio baigtumas nėra 100 procentų. Gyvenamasis namas turi būti su veikiančia centralizuota šilumos sistema arba autonominio šildymo sistema (geoterminis arba oras-vanduo), prijungtas prie centralizuoto vandens tiekimo tinklo, prijungtas prie centralizuoto nuotekų tinklo).
Pirkimo paskirtis: Gyvenamojo namo, skirto Bendruomeninių vaikų globos namams įkurti, pirkimas. Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. 

PIRKIMO PROCEDŪROS

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus ir paraiškas galima gauti iki 2021 m.  balandžio 6 d., 17 00 val., susisiekus el. paštu: [email protected]; [email protected]; tel. 865068506. Paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Su paraiška kandidatas pateikia:

  1. .Namo ir jam priskirto žemės sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);
  2. Namo kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus papildomus dokumentus;
  3. Namo energinio naudingumo klasės nustatymo pažymą arba jos kopiją;
  4. Paslaugas teikiančių įmonių pažymas apie turimus įsiskolinimus;
  5. Įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti namo savininkui (jeigu reikia).

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

Skelbiamų derybų dalyvis užklijuotą voką su paraiška bei kitais dokumentais pateikia pats / per kurjerį arba siunčia registruotu laišku nuo 2021 kovo 23 dienos iki 2021 balandžio 7 d., 09.00 val., adresu: Tauragės rajono savivaldybė, Respublikos g. 2, 116 kab.

Skelbimas
Paraiškos forma
Pirkimo dokumentai

Pasidalinkite
Scroll to Top