Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Pranešimas apie numatomą statinių rekonstravimą

Tauragės rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Atamis“ rengia statinio „Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje Tauragės rajono savivaldybėje. Vilkos upės ir Kulmenos upės baseino griovių ir jų statinių rekonstrukcija“ techninį darbo projektą.

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr.3D-883 „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“, informuojame visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ir preliminarų darbų atlikimo laiką.

Melioracijos rekonstravimo darbai bus atliekami Tauragės rajone, Lauksargių seniūnijos Steponiškių, Nemeilų, Šakių, Kregždėnų, Kamščių, Aukštvilkių kaimuose ir Žygaičių seniūnijos Girininkų, Murdelių, Kęsčių, Stirbaitynės,Vaitiškės, Būdviečių kaimuose.

Numatomi darbai:

Vilkos upės baseine išvaloma 26,7 km griovių, rekonstruojamos 328 drenažo žiotys, rekonstruojamos 26 pralaidos. Planas >>

Kulmenos upės baseine išvaloma 12,6 km griovių, rekonstruojamos 140 drenažo žiotys, rekonstruojama 13 pralaidų. Planas >>

Numatoma darbų pradžia 2020-07-15, darbų pabaiga 2020-12-01

Projekto rengėjas: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8-5) 2728334 . Projekto vadovas – Gintas Stankus (Kvalifikacijos atest. S746PmAT, el. p.).

Pastabos ir pasiūlymai dėl numatomų melioracijos darbų iš naudotojų priimami 20 darbo dienų po informacijos paskelbimo.

Pasidalinkite
Scroll to Top