Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Priimamos paraiškos ne tik daugiabučių, bet ir negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui

Nuo š. m. birželio 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) priima paraiškas juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacijai. Tai reiškia, kad į valstybės paramą pretenduoti gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas.

Remiantis kvietime numatytomis sąlygomis, valstybės parama teikiama projektams, po atnaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę bei po renovacijos sutaupantiems ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų.

Parama už kiekvieną sumažintą CO2 ekvivalento kilogramą

Klimato kaitos programos lėšomis numatyta kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui, etc.

Projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo išlaidos negali viršyti 50 proc. visos subsidijos sumos.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Atsinaujinti turi ne tik daugiabučiai

Pagal Ilgalaikėje renovacijos strategijoje numatytus tikslus didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turėtų tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos pastatus. Akivaizdu, kad artimiausiu metu turėtų augti ne tik daugiabučių, bet ir negyvenamosios paskirties pastatų renovacijos tempai.

Juridinių asmenų nuosavybė Lietuvoje sudaro 16 proc. pastatų fondo ploto, kurį daugiausia sudaro pramonės, administraciniai ir prekybos objektai.

„Strateginiai valstybės tikslai numato, kad pastatų fondas turėtų būti atnaujinamas kompleksiškai, tai yra tolygiai su jau vykstančia daugiabučiu renovacija turėtų būti atnaujinami ir kiti negyvenamosios paskirties pastatai. Suderintas šių priemonių įgyvendinimas leis pasiekti aukščiausių energinio efektyvumo didinimo rezultatų,“ – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 2,5 mln. Eur lėšų suma.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top