Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Priimamos paraiškos subsidijoms juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatams atnaujinti

pastatasPaskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui.  Paraiškos bus priimamos iki gruodžio 16 d. arba tol, kol pakaks skirtų lėšų paramai. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas bus stabdomas.

Pagal kvietimą parama bus skiriama negyvenamosios paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkams arba valdytojams.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  • šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų surinkti perteklinę energiją ar akumuliacinės katilinės įrengimas;
  • atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo sumažinimo būda, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje;
  • išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimas, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar langų perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;
  • plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
  • vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant kai kurių patalpų šilumines charakteristikas;
  • vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top