Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės kultūros centre pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas

Lapkričio 18 d. Tauragės kultūros centre pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas, ekologinio ūkininkavimo reikalavimai, galimybės, įsipareigojimai, kita rajono ūkininkams aktuali informacija.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas siekia tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą, ūkininkavimui, verslui patrauklų kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.

Renginio metu paliesta sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės tema, ūkininkai skatinami vystyti ekologinį ūkį. Plane numatyta remti aukštos kokybės maisto produktų (vaisių, uogų, daržovių, vaistažolių ir prieskoninių augalų) gamybą.

Taikant prevencines priemones siekiama išlaikyti gyvulininkystės ūkių perspektyvumą ir konkurencingumą, o pasireiškus nepalankiems reiškiniams ar įvykus gyvūnų ligų protrūkiams sudaryti palankesnes sąlygas ūkininkams išsaugoti žemės ūkio gamybos potencialą.

Siekiama žemės ūkio veikla užsiimančius subjektus skatinti tvarkyti apleistas natūralias ir pusiau natūralias pievas bei šlapynes, atkuriant palankią jų būklę ir sudarant sąlygas saugomoms rūšims bei natūralioms buveinėms išlikti.

Taip pat skatinti kaimo vietovių plėtrą, didinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę sumaniais, moderniais, aktualiais, reikšmingais, technologijomis grįstais sprendimais ir veiksmais (skaitmeninimas, švietimas, žiedinė ekonomika, aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimu grįsti paslaugų ir verslo modeliai).

Siekiant pokyčių Strateginio plano prioritetai ir priemonės suformuotos vadovaujantis Lietuvos nacionaliniais ilgalaikiais tikslais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos prioritetais, privalomais Europos Sąjungos įpareigojimais ir Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslais, sektoriaus situacijos analize, atsižvelgta į socialinių partnerių poreikių reitingavimo rezultatus, Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai ir Europos žaliojo kurso tikslus.

Iš viso penkerių metų laikotarpiu 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta beveik 4 mlrd. Eur ES paramos ir apie 276,5 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planą susirinkusiesiems pristatė Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis, Žemės ūkio tarybos pirmininkė Danutė Karalevičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius. Pristatyme taip pat dalyvavo vicemerė Virginija Eičienė, Administracijos direktorės pavaduotojas Tomas Raulinavičius, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Petras Kulikauskas ir kiti svečiai.

Su planu kviečiame susipažinti ČIA.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top