Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Pristatyti projekto „Vaizduotės vingiai“ rezultatai

Tauragės rajono savivaldybės administracija siekia vystyti buvusio hipodromo teritoriją Tauragės mieste, todėl 2022 m. Tauragėje vyko projektas „Vaizduotės vingiai“. Projekto tikslai buvo skirtingais dalyvavimo lygmenimis įtraukti savivaldybės gyventojus, skatinti jų vaizduotę ir įvairiais fasilitavimo būdais padėti išryškinti bendras kryptis tolimesniam buvusio hipodromo teritorijos vystymui.

Projektas vyko keturiais etapais. Tauragės gyventojai buvo kviečiami kartu gilintis į šios vietos istoją, tyrinėti dabartinę situaciją bei įžvelgti ateities potencialą ir vystymo kryptis. Vyko vieši renginiai, prie kurių prisijungė savo miestui neabejingi tauragiškiai. Projektą vykdė VšĮ „Kultūros dirbtuvė“ komanda.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos iššūkis

Buvusio hipodromo teritorija laikoma apleista ir nenaudojama. Vyrauja požiūris, kad egzistuojantis pėsčiųjų tiltas „veda į niekur“. Vietos identitetas įvardijamas kaip „užstrigęs“ ties istorine paskirtimi: hipodromas – žirgų sporto varžyboms, bandymams ir treniruotėms rengti. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – TSRA) yra sukaupusi daug pasiūlymų, tačiau ambicinga ir į naują – žaliausio miesto – viziją orientuota identiteto kryptis iki šiol nebuvo aiški.

Teritorija didelė, todėl idėjų gausa ir įvairovė apsunkino vienos aiškios krypties ir atitinkamų veiklų išgryninimą. Vieta apibrėžiama kaip „silpnybė“ ir „uždavinys“ tolesniam miesto vystymui. TSRA siekiamybė – sukurti gyvybingą, viešą ir naują erdvę bei formuoti naujas, kokybiškas rekreacines teritorijas. Kuriant idėjas tolesniam teritorijos vystymui, būtina svarstyti ir didesnį upės Jūros kontekstą. Šalia platesnio geografinio konteksto, svarbu orientuoti veiklas ir idėjas į ilgalaikius poveikius, naudas ir kokybiškos aplinkos užtikrinimą ateities kartoms. Siekis svarstyti šias perspektyvas kelia papildomus kompleksiškumo iššūkius.

Projektas„Vaizduotės vingiai“

VšĮ „Kultūros dirbtuvė“ (toliau – KD) komanda, TRSA užsakymu, sukūrė bendrakūros principais grįsto proceso dizainą, jį fasilitavo ir fiksavo bei integravo surinktą informaciją. Proceso metu buvo įtraukti skirtingų profesijų specialistai ir Tauragės gyventojai. Visi dalyviai gilinosi į Jūros upės pakrantės ir buvusio hipodromo teritorijos istoriją, jos dabartinę situaciją bei potencialą. Proceso metu šiai vietai iškeltos intencijos, išgrynintos kryptys tolesniam teritorijos vystymui ilgalaikėje (50–100 metų) perspektyvoje bei įvardyti kiti galimi žingsniai iki 2030-ųjų, pereinant prie šių krypčių įgyvendinimo. Informaciją apie projekto procesą ir rezultatus galima rasti ČIA.

Projekto vertė

Rezultatuose atsispindi Tauragės gyventojų įžvalgos ne tik kalbant apie tai, kokia infrastruktūra reikalinga šioje vietoje, bet ir apie tai,kas čia galėtų vykti bei kaip viešosios erdvės gali būti vystomos įtraukiai.

Šis projektas – pirmasis bendrakūros principais grįstas, įtraukus procesas, ieškant priešprojektinių sprendinių labai ankstyvoje viešosios erdvės vystymo stadijoje Tauragės savivaldybėje. Bendrakūra ir dalyvaujamasis dizainas yra vertingiausi būtent tokioje ankstyvoje stadijoje, nes taip užtikrinamas tikslinės auditorijos dalyvavimas, kuriamas savininkiškumo jausmas, lūkesčiai rezultatui tampa adekvatūs.

Bendrakūroje kuriami ir sutvirtinami suinteresuotųjų šalių santykiai. Čia gyventojai nuo pirmos sesijos žengė kartu su savivaldybės administracija ir proceso dizainerėmis. Tikslingai panaudojus šio proceso rezultatus, galima formuluoti tolesnes buvusio hipodromo teritorijos vystymo užduotis, kurios atspindėtų norimą visuomenės santykį su vieta, būtų informuotos žiniomis, kylančiomis iš biokultūrinio vietos konteksto, ir užtikrintų tolesnę bendrakūrą. Šio proceso rezultatai – tai informacijos, įkvėpimo ir ryšio su vieta šaltinis visiems toliau su šia teritorija dirbsiantiems savivaldybės darbuotojams, visuomenės veikėjams, renginių ir įvykių organizatoriams, dizaineriams, architektams, urbanistams, kraštovaizdžio specialistams, projektuotojams, inžinieriams ir statytojams

Pasidalinkite
Scroll to Top