Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Projektas „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Tauragės rajono savivaldybėje“

Projektas „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Tauragės rajono savivaldybėje“

Projekto tikslas – pagerinti ugdymo paslaugų prieinamumą Tauragės rajono savivaldybėje.

Projektu metu numatyta įsigyti modernų, 100 proc. elektra varomą 19 vietų autobusą, kuris lengvai pritaikomas vežti neįgaliuosius ir kitus mokinius į Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centrą, esantį Turgaus a. 6, Skaudvilėje.

Šis projektas prisideda prie Europos Sąjungos 2021–2027 m. investicijų programos ir Tauragės regiono plėtros plano tikslų. Naujas autobusas pagerins vaikų su negalia pavėžėjimo paslaugų kokybę, sumažins aplinkos taršą ir savivaldybės išlaidas nuolatiniams remontams. Įsigijus naująjį autobusą, mokiniai bus vežami saugiai ir oriai.

Tai ne tik užtikrins kokybiškas ugdymo paslaugas, bet ir skatins socialinę įtrauktį bei lygių galimybių principą.

Projekto įgyvendinimo metu bus nepažeidžiami Horizontalieji principai, atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir kitų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimus – atnaujinta infrastruktūra galės naudotis visi žmonės, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kt.

Projekto pareiškėja – Tauragės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris – Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

Trukmė – 06/2024 – 08/2025
Projekto vertė – 223 756,52 Eur.
ES finansavimas – 190 193,04 Eur.

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top