Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Reikalavimai stovyklų organizatoriams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms

Lietuvoje pasibaigus karantinui, bet esant ekstremaliai situacijai, nuo birželio 17 d. įsigaliojo nauji reikalavimai dėl neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų vasaros stovyklas, taip pat ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimo.

Lieka galioti reikalavimas, kad neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turėtų dalyvautų tos pačios grupės veiklose, stengiantis išvengti skirtingų grupių kontakto. Reikėtų vengti kontaktuoti ir su pašaliniais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, patartina riboti bendravimo laiką. Tokie patys reikalavimai galioja ir ikimokyklinio, ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną turėtų dirbti tik vienoje grupėje.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse būtina užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų, pvz., kūno kultūros, muzikos salių ar pan., po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

Rekomenduojama, kad neformaliojo vaikų švietimo programas vedantys ar dirbantys vaikų vasaros stovyklose darbuotojai patalpose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones. Ta pati rekomendacija dėvėti veido kaukes ar kitas priemones lieka tėvams ar kitiems asmenims, kurie palydi vaikus į darželius ar priešmokyklinio ugdymo grupes, taip pat darbuotojams, priimantiems atvykusius vaikus.

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai: tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai. Jeigu vaikai vyresni, siūloma padėti ir priemonių rankoms dezinfekuoti.

Jeigu vaikai maitinami, geriau juos maitinti tose pačiose patalpose, kuriose ir vyksta veikla. Jei tokios galimybės nėra ir valgoma tik bendrose valgyklose, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lankantiems vaikams organizuojamos švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti individualios ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpas reikia išvėdinti, nuvalyti dažnai liečiamus paviršius.

Kriaukles ir kitus sanitarinius mazgus, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, reikia dezinfekuoti kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. Ši nuostata galioja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizatoriams.

Patalpos, kuriose per dieną būna vaikai, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip du kartus per dieną.

Karščiuojantys, kvėpavimo takų ligomis sergantys vaikai nei į stovyklas, nei į neformaliojo švietimo veiklas, nei į darželius nėra priimami. Jeigu vaikas susirgo lankydamas darželį ar užsiėmimus, jis nedelsiant turi būti izoliuojamas ir konsultuojamasi karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

Darbuotojų sveikatą patariama nuolat stebėti. Jiems turi būti sudaromos sąlygas matuotis kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, bendradarbiauti nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:

Dėl neformaliojo vaikų švietimo

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo

Pasidalinkite
Scroll to Top