Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Rūšiuoti atliekas – verta!

Apie atliekų rūšiavimą ir šio proceso svarbą kalbama vis garsiau ir dažniau. Pirmiausia, rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar naudojamos energijai išgauti, todėl mažiau teršia mūsų aplinką. Kai pakuotės, kurios galėtų būti perdirbtos ar panaudotos antrą kartą, yra išmetamos į buitinių atliekų konteinerį, jos iškeliauja į sąvartynus, kurie kenkia ne tik mūsų aplinkai, bet ir sveikatai.

Rūšiuoti verta ir todėl, nes į rūšiavimo konteinerius metamos pakuočių atliekos yra išvežamos nemokamai – jų surinkimą ir tvarkymą finansuoja gamintojų ir importuotojų organizacijos. Kuo daugiau atliekų išrūšiuojama, tuo mažiau jų patenka į bendrus mišrių atliekų konteinerius, už kurių išvežimą ir sutvarkymą sumokame mes – gyventojai. 

Dažnai sudaromas klaidingas įspūdis, kad konteineriai yra perpildyti, tačiau dažna problema – netinkamai sulankstytos pakuotės ar kitos konteineriams neskirtos atliekos, kuriomis yra užkišamos angos, dėl ko gali susidaryti įspūdis, kad konteineris yra pilnas. Todėl labai svarbu ne tik rūšiuoti atliekas, bet tai daryti tinkamai.

Žaliasis taškas išskiria dar keletą įdomių faktų, pagrindžiančių, kad rūšiuoti yra verta:

  • Perdirbant gėrimų skardines sutaupoma iki 95% energijos;
  • Perdirbant popierines pakuotes, per metus galima išsaugoti apie milijoną medžių, kurie yra iškertami popieriui gaminti;
  • Perdirbę 1 toną popieriaus, išsaugome 17 medžių, sutaupome 27 000 litrų vandens ir tiek energijos, kad 6 mėnesius galėtume apšildyti vidutinio dydžio namą;
  • Perdirbant popierių oro tarša sumažinama apie 70%;
  • Stiklą galima perdirbti neribotą kiekį kartų;
  • Išmestos pakuočių atliekos sąvartyne gali irti net iki 500 metų.

Rūšiuoti verta dėl daugybės priežasčių, pasirinkite sau artimą ir prisijunkite prie atsakingai atliekas rūšiuojančių gyventojų bendruomenės!

Pasidalinkite
Scroll to Top