Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Saulės fotovoltinės elektrinės bus įrengtos dar ant devynių savivaldybės įstaigų pastatų stogų

Aplinkos ministerija iš Klimato kaitos programos daugiau kaip10 mln. eurų subsidijas skyrė atsinaujinantiems energijos ištekliams (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir kt.) panaudoti visuomeniniuose ir įvairių socialinių grupių asmenims skirtuose gyvenamuosiuose pastatuose. Ši suma paskirstyta 191 projektui.

Ant Tauragės rajono savivaldybės pavaldžių įstaigų stogų įrengti saulės fotovoltines elektrines skirti  beveik 374 tūkst. eurų.  Šiais metais dar ant devynių  Savivaldybei pavaldžių įstaigų stogų bus įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės: Tauragės šeimos gerovės centro, Tauragės nakvynės namų, Tauragės ligoninės Slaugos, palaikomojo gydymo  ir paliatyviosios pagalbos skyriaus, Tauragės kultūros centro, Tauragės „Aušros“, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijų,  Tauragės Žalgirių gimnazijos, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios  bibliotekos.

Saulės kolektoriai jau įrengti ant Tauragės ligoninės, lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, savivaldybės administracijos, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pastatų stogų,  Pirminės sveikatos priežiūros centro, Tauragės profesinio rengimo centro ir Skaudvilės palaikomojo gydymo ligoninės pastatų stogų.

Saulės fotovoltinės elektrinės taip pat rengiamos ant Tauragės „Versmės“, Skaudvilės gimnazijų ir Lauksargių globos namų pastatų stogų.

191 projektą, kuriam skirta subsidija, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) atrinko konkurso būdu. Jie buvo atrinkti iš 241 paraiškos – tiek gauta pagal 2019 m. paskelbtą kvietimą. Daugumą projektų, kuriems skirtas finansavimas, sudaro švietimo įstaigos (vaikų darželiai, bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai), sveikatos priežiūros (ligoninės, poliklinikos) ir socialinės globos įstaigos (globos namai). Bendra atrinktųjų projektų vertė –13,7 ml. eurų. Iš jų daugiau nei 10 mln. eurų – Klimato kaitos programos lėšos. Įgyvendinus atrinktuosius projektus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas Lietuvoje sumažės daugiau kaip 172 tūkst. tonų (per projektų vertinamąjį laikotarpį).

Pasidalinkite
Scroll to Top