Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Sausio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi,
sušaukiu 2021 m. sausio 27 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
8. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Pėsčiųjų – dviračių tako Tauragės miesto Gedimino ir Pramonės gatvėse statybos projektas“ ir „Nuovažų valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4505 Tauragė–Vališkiai–Sakalinė dešinėje kelio pusėje ties 0,957, 1,051, 1,159, 1,238, 1,325, 1,416, 1,575, 1,777, 1,834, 1,900, 2,296 kilometre paprastasis remontas“.
13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas nuovažų remontas“.
14. Dėl žemės sklypų, esančių Tauragės r. sav., Tauragės sen., Tarailių k., Verslininkų g., savininkų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
17. Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano spragos pripažinimo.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano spragos pripažinimo.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
20. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“.
21. Dėl sutikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai būti parneriu Tauragės sporto centrui teikiant paraišką dėl projekto „Gyventojų fizinio aktyvumo didinimas Tauragės rajone“ įgyvendinimo ir finansavimo.
22. Dėl pritarimo projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lauko stadiono rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir jo finansavimo.
23. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.
24. Dėl pritarimo Lauksargių globos namų direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
25. Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
26. Dėl Tauragės rajono visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
27. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.
28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl priemokos skyrimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Modestui Petraičiui.
33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Tarybos posėdžių informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top