Lygių galimybių užtikrinimas

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija įgyvendindama lygių galimybių politiką  priima anoniminius pranešimus dėl pažeidimų elektroniniu paštu: [email protected]  

Teisės aktai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų statiniai duomenys

Naudinga informacija

Kontaktinis asmuo atsakingas už lygių galimybių įgyvendinimą: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Greta Preikšaitytė, tel. nr. +370 671 90326, el. p. [email protected] .

Lygių galimybių, lyčių lygybės ir smurto artimoje aplinkoje prevencija

pagalba patyrus smurtą

Scroll to Top