Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Senosiose miesto kapinėse atnaujinta skulptūra, skirta Lietuvos kariuomenės savanoriui Pranui Litvinui atminti

Minint Visų šventųjų dieną, Senosiose miesto kapinėse atnaujinta skulptūra, skirta Lietuvos kariuomenės savanoriui Pranui Litvinui atminti.

P. Litvinas – Tauragės patriotas, net penkiolikos nesulakęs jis pareiškė namiškiams, kad išeina savanoriauti ir ginti savo krašto. Niekas iš namiškių nežinojo, nei kur jis nuėjo, nei kaip įsirašė. Tik archyvuose, Vitebsko lietuvių bataliono sąrašuose įrašytas ir penkiolikmetis Pranas Litvinas, gimęs 1903 m.

1925 m. grįžęs iš karo jis tapo Tauragės šaulių būrio vadu. Tolimesniam jo gyvenimui daug įtakos turėjo Vladas Putvinskis. Jo pageidavimu, P. Litvinas iš Tauragės persikėlė į Kelmę, kur taip pat vadovavo šauliams, dirbo gimnazijoje.

Nuo 1930 iki 1935 m. Pranas Litvinas vedė kūno kultūras pamokas Kauno žydų gimnazijos berniukams. Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Humanitarinių mokslų fakultete. Vedė, augino dvynukus. Kaip savanoris Paviepinių kaime buvo gavęs žemės.

Okupavus Lietuvą sovietams, Pranas Litvinas jau 1940 m. liepos 13 d. buvo suimtas, kalinamas Kauno kalėjime, o 1941 m. birželio 6 d. išvežtas į Vorkutos anglių kasyklas.

Į tėvynę Pranas grįžo 1957 metais. Dėl silpnos sveikatos nebegalėjo dirbti sunkių darbų, tapo kapinių sargu. Senatvėje Pranas Litvinas gyveno Šiaulių senelių namuose, iš ten buvo perkeltas į Adakavą. Ten mirė ir buvo palaidotas. Vėliau jo palaikai buvo perkelti į Senąsias miesto kapines.

Prie kariuomenės savanorio kapo pastatyta skulptūra, vaizduojanti priesaiką priimantį karį su užrašu „Prisiekiu Lietuvai tėvynei. Paminklu norima pagerbti ne tik savanorį Praną Litviną, bet ir tūkstančius kitų savanorių, sugrąžinusių Lietuvą tarp laisvų valstybių.

Informacija parengta pagal Antano Bagdono knygą „Žmogui reikia grožio“

prieš po

Pasidalinkite
Scroll to Top